Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã 6 tháng đầu năm 2023
Ngày cập nhật 08/06/2023

Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã 6 tháng đầu năm 2023 (05/12/2022- 04/6/2023)

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 831 hồ sơ

 

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 831 phiếu, thu vào 620 phiếu (615 phiếu hợp lệ).

TIÊU CHÍ

                   Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

615

100%

0

0

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

613

99%

2

0,6%

0

0

Ông: Trần Đình Minh

Văn hóa- xã hội

106

100%

0

0

0

0

Ông: Nguyễn Quang Sáng;

Địa chính- xây dựng&MT

2

100%

0

0

0

0

Bà: Nguyễn Thị Thẻo;

Văn phòng- thống kê

1

100%

0

0

0

0

Bà: Trần Thị Thân;

Tư pháp- Hộ tịch

257

99,6%

1

0,4%

0

0

 Trần Hưng Vinh;

Tư pháp- Hộ tịch

223

99,5%

1

0,5%

0

0

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

615

100%

0

0

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

615

100%

0

0

0

0

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

615

100%

0

0

0

0

Tên thủ tục hành chính :

 

 

 

 

 

 

Chứng thực chữ ký

30

100%

0

0

0

0

Chứng thực hợp đồng

51

100%

0

0

0

0

Chứng thực bản sao từ bản chính

75

100%

0

0

0

0

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

2

100%

0

0

0

0

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

2

100%

0

0

0

0

Đăng ký kết hôn

15

100%

0

0

0

0

Xác nhận tình trạng hôn nhân

65

100%

0

0

0

0

Liên thông TTHC đăng kí khai sinh, thường trú, cấp thể BHTE

 

50

 

100%

0

0

0

0

Đăng ký lại  khai sinh

 

11

100%

0

0

0

0

Đăng ký khai tử

 

15

100%

0

0

0

0

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

4

100%

0

0

0

0

Thay đổi, cải chính, hộ tịch

2

100%

0

0

0

0

Hòa giải tranh chấp đất đai

1

100%

0

0

0

0

Xác định, xác định lại  mức độ khuyết tật

9

100 %

0

0

0

0

Hỗ trỗ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

15

100%

0

0

0

0

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưỡng trợ cấp xã hội

21

100%

0

0

0

0

 
Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 475