Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Xã Vinh Hưng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Ngày cập nhật 10/10/2022

Thực hiện Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10 hằng năm), vừa qua UBND xã đã xây dựng kế hoạch, các nội dung để tổ chức thực hiện, đồng thời thành lập các nhóm zalo kết nối người dân các thôn, tổ chức tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

 

Với chủ đề hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. UBND xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn xã tập trung vào phát động thúc đẩy, quảng bá đến người dân để tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Việc thành lập 6 nhóm zalo của 6 thôn trên địa bàn xã nhằm kết nối toàn bộ người dân trong thôn và chính quyền tham gia là một hoạt động nằm trong kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số của địa phương nhằm tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn xã để chính quyền cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, chế độ, chính sách đến người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời đây cũng là kênh tiếp nhận phản ảnh thông tin, kiến nghị của người dân đối với chính quyền địa phương.

Thông qua nhóm zalo đã tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi cá nhân và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước./.

 

vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 382