Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thực hiện giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày đối với các công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương (Công văn số 7207/UBND-GD ngày 12/8/2021)
Ngày cập nhật 13/08/2021

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát công dân hoàn thành cách ly tập trung về giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhàChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp chỉ đạo lực lượng chức năng, Tổ phòng, chống dịch cộng đồng thực hiện giám sát chặt chẽ, không để công dân ra khỏi nhà trong thời gian giám sát và theo dõi sức khỏe tại nhà; thực hiện chế độ báo cáo tình hình giám sát hàng ngày. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn giám sát về y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định đối với các công dân hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các Khu cách ly tập trung phối hợp với các địa phương thực hiện thủ tục đưa công dân hoàn thành cách ly tập trung về địa phương theo đúng quy định.

http://vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 518