Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.033.107
Truy cập hiện tại 649
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Úc) tài trợ Dự án hỗ trợ trẻ em di cư tự do đi làm ăn và bị lạm dụng sức lao động
Ngày cập nhật 26/06/2018
Ảnh minh họa

Ngày 25/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1376/QĐ-UBND về tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Úc) tài trợ.

Dự án “Ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn và bị lạm dụng sức lao động tại tỉnh Thừa Thiên Huế” được thực hiện tại huyện Phú Lộc và Phú Vang. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ giảm tỷ lệ trẻ em có nguy cơ di cư tự do, bị lạm dụng sức lao động và hỗ trợ các em trở về với gia đình tại hai huyện Phú Lộc, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị tiếp nhận dự án.
 
Các hoạt động chính của dự án, gồm: Hỗ trợ đưa trẻ về gia đình, tái hòa nhập và hỗ trợ phụ nữ trẻ và trẻ em di cư lao động sớm và có nguy cơ cao. Nâng cao kĩ năng, năng lực cho lãnh đạo cấp tỉnh, địa phương, cộng đồng về ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do và lao động sớm.Thực hiện các hoạt động nhằm tạo một môi trường an toàn và lành mạnh cho các trẻ đã từng di cư lao động sớm, các trẻ có nguy cơ, gia đình các em và cộng đồng (hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường, xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia định, tổ chức các sự kiện, tập huấn nâng cao nhận thức của các đối tượng có liên quan).
 
Tổng vốn dự án là gần 2,5 tỷ đồng (tương đương 111.364 USD); trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại 2,35 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 2 năm (2018 - 2019).
Theo https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày