Tìm kiếm tin tức
Lãnh đạo UBND xã Vinh Hưng
Ngày cập nhật 25/10/2018

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên: Nguyễn Quang Huy

Điện thoại: 0975354555

Email: nqhuy.vinhhung@thuathienhue.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH KT

Họ và tên: Hoàng Thị Thuận

Điện thoại: 0916431583

Email: htthuan.vinhhung@thuathienhue.gov.vn

PHÓ CHỦ TỊCH VX

Họ và tên: Hoàng Xuân Sự

Điện thoại: 0913136416

Email: hxs.vinhhung@thuathienhue.gov.vn

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.822.639
Truy cập hiện tại 109