Tìm kiếm tin tức
Xã Vinh Hưng - Tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 10, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 22/07/2020
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng ngày 21/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Vinh Hưng đã tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 10, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã đến dự và chỉ đạo.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Hoài Thương – Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp HĐND huyện lần thứ 10, khóa XI và nghe các báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp gồm báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng còn lại của năm 2020; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch 2021-2025; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ 9 và giải trình ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10; thông qua tờ trình về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2023, tờ trình về điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030,..; các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban hội đồng nhân dân và thông báo về tình hình khối đại đoàn kết của UBMT TQVN xã.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành năng động của UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, nên duy trì được đà tăng trưởng về kinh tế trên địa bàn xã; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp và thủy sản đạt kết quả tích cực, có 07/13 tiêu chí đạt trên 50% như thu cân đối ngân sách đạt 61%, sản lượng lương thực có hạt đạt 93,7%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đạt 92%,... Văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì phát huy mạnh mẽ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như tác động của dịch bệnh covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại, dịch vụ,... ảnh hưởng của thời tiết, môi trường gây khó khăn cho hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường còn hạn chế, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra...

Tại phiên họp này, đã tập trung thảo luận nội dung các Báo cáo, các Tờ trình, tìm giải pháp khắc phục những mặt khó khăn, hạn chế để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng còn lại của năm 2020 mà Nghị quyết đầu năm đã đề ra; thảo luận dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp và thông qua các nghị quyết về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng còn lại, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019, Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã giai đoạn 2020-2023,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Vĩnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu chính quyền địa phương cần vào cuộc tính cực hơn nữa; tập trung rà soát các khó khăn, hạn chế và tìm ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 đã đề ra. Cụ thể: chính quyền cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ mang tính bền vững, tập trung huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, các vi phạm về đất đai và rà soát, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và của quý vị đại biểu tham dự kỳ họp.

Về văn hóa xã hội: Duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của đại biểu HĐND trong việc vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 đã đề ra./.

Nguyễn Thị Hằng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.053
Truy cập hiện tại 6