Tìm kiếm tin tức
Xã Vinh Hưng - Tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư
Ngày cập nhật 25/06/2020

Sáng 23 tháng 6 năm 2020 tại Nhà Văn hóa xã Vinh Hưng, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – HUV, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì, đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và một số văn bản liên quan khác cho các cấp ủy chi bộ trên địa bàn xã.

 

Những năm gần đây số lượng đảng viên mới được kết nạp tăng nhanh nhưng đang bộc lộ một số vấn đề cần tập trung giải quyết. Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên nói riêng, một số công tác khác liên quan đến đảng viên nói chung. Thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 trong những năm qua trên địa bàn xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc triển khai phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ tới cán bộ, đảng viên nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW.

Có thể nói việc tiếp tục quán triệt Chỉ thị 28-CT/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; công tác quản lý, giáo dục và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

 

Rà soát, sàng lọc đảng viên trong toàn đảng là việc làm hết sức cần thiết ở các tổ chức đảng hiện nay, nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên, của cấp ủy các cấp trong đánh giá, xếp loại, phân công nhiệm vụ đảng viên. Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn ở cơ sở, kiến nghị, phản ánh đến cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện tốt Chỉ thị 28-CT/TW sẽ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm cho chi bộ thực sự là vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất năng lực công tác cho đảng viên. 

Cũng tại hội nghị các cấp ủy Chi bộ còn được nghe quan quán triệt một số nội dung văn bản liên quan khác, tiêu biểu như: Chỉ Thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Hướng dẫn thực hiện các nội dung Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

https://vinhhung.thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.094
Truy cập hiện tại 14