Tìm kiếm tin tức
Xã Vinh Hưng - Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020
Ngày cập nhật 13/05/2020
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Sáng ngày 13/5/2020, UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 do đồng chí Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch UBND xã chủ trì. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã.

 
 
Phản ánh tại Hội nghị cho thấy: Trên cơ sở Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, UBND xã đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân về những nội dung cốt lõi của Chương trình tổng thể CCHC, dưới nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, triển khai trong các cuộc giao ban, hội nghị, tập huấn, sơ kết, tổng kết… Qua đó, đã nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước, từng bước góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền. Vì vậy, công tác cải cách hành chính của đơn vị đã có bước chuyển biến rõ rệt và đạt hiệu quả.
 
 
Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước được nâng cao, chế độ công khai, minh bạch được duy trì.
 
Kết quả nổi bật đạt được cụ thể qua các năm: Năm 2017: Chỉ số CCHC 63.75 %. Năm 2018: Chỉ số CCHC 79 %. Năm 2019: Chỉ số CCHC 81,52 %

Công tác ban hành văn bản được tiếp tục đổi mới về chất lượng và nội dung, nhiều quy trình, thủ tục hành chính đã được đơn giản, công khai hóa, thời gian giải quyết được rút ngắn, tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Từ kết quả này đã góp phần thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn xã, góp phần tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tốc độ giải ngân, ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xã đã thực hiện tốt việc cử cán bộ, công chức theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Việc áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO và tin học hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đã có những bước đi vững chắc và hiệu quả rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Hội nghị chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính nhà nước 10 năm qua. Báo cáo cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện cải cách hành chính, đồng thời đề xuất xây dựng chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Thị Thẻo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.732.022
Truy cập hiện tại 146