Tìm kiếm tin tức
Từ 22/5/2020, chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân
Ngày cập nhật 01/05/2020
Ảnh minh họa

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, thay vì cấp bản sao bằng giấy thì tới đây, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo 02 cách:

- Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc;
 
- Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu.
 
Với trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc, cơ quan đang quản lý sổ gốc sẽ căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu. Bản sao này có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Với trường hợp chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thủ tục được thực hiện như sau:
 
- Tổ chức, cá nhân xuất trình bản chính giấy tờ, tài liệu làm cơ sở để chứng thực bản sao;
 
- Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, chụp điện tử bản chính, nhận lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính và thực hiện ký số của người chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cập nhật vào sổ chứng thực.
 
Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy cũng có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Nghị định được ban hành ngày 08/4/2020 và có hiệu lực từ ngày 22/5/2020.
https://vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.732.005
Truy cập hiện tại 151