Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai danh mục 58 thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ngày cập nhật 12/05/2022

Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban quan lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã)

Theo đó, danh mục kèm theo Quyết định này 58 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

- 38 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và  Môi trường

- 04 TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

- 14 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

- 02 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

(Chi tiết có Quyết định kèm theo)

 

 

Tập tin đính kèm:
UBND xã Vinh Hưng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.910.820
Truy cập hiện tại 126