Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ THỂ BỊ PHẠT TÙ ĐẾN 3 NĂM
Ngày cập nhật 05/12/2022

Người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm, chuyển quyền sử dụng hoặc sử dụng đất trái quy định của pháp luật, nếu tiếp tục vi phạm có thể bị phạt tù đến 3 năm!

Khoản 1 Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai như sau:

“Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”

Như vậy, một người nếu trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi như: lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc không được phép chuyển nhượng … nếu chưa hết thời gian được coi là chưa bị xử phạt hành chính mà lại thực hiện một trong các hành vi này thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 228 Bộ luật hình sự.

Một người đã bị xử phạt vi phạm hành chính khi nào sẽ được coi là chưa bị xử phạt?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính 2013 (sửa đổi, bổ sung 2020): Cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Khoản 1 Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính)

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 04/2022/MĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì người có hành vi lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc không được phép chuyển nhượng.. thì ngoài bị áp dùng hình thức xử phạt chính bằng tiền đều bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc trả lại đất đã lấn chiếm; buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm hoặc buộc đăng ký đất đai; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm…

Như vậy có nghĩa là sau 01 năm, kể từ ngày ra quyết định xử phạt, người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai nếu vẫn chưa thi hành Quyết định xử phạt vẫn phải thi hành biện pháp khắc phục hậu quả và do chưa khắc phục xong hậu quả thì có nghĩa là vẫn chưa thi hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, sẽ chưa được coi là chưa bị xử phạt nếu tiếp tục vi phạm. Do đó sẽ thuộc trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai./.

vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.900.250
Truy cập hiện tại 358