Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa
Ngày cập nhật 06/02/2024

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Theo đó, có 02 TTHC bị bãi bỏ, đó là:

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (1.000954)

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (1.001120)

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.908.364
Truy cập hiện tại 720