Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 05/02/2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND xã Vinh Hưng thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

1. Lãnh đạo xã tổ chức tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần (có kèm theo lịch tiếp công dân). Lãnh đạo xã tiếp công dân sau khi công dân đã đăng ký nội dung trình bày với công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã.

2. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân xã Vinh Hưng.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

4. Công chức Văn phòng - Thống kê xã tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần; gửi giấy mời các ban ngành, đoàn thể, trưởng các thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia buổi tiếp công dân cùng lãnh đạo xã, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo chi tiết nội dung từng vụ việc cụ thể giúp lãnh đạo chủ trì tiếp công dân theo quy định. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được lịch tiếp dân phải có thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và tổ chức thực hiện lịch tiếp bù vào ngày hôm sau.

UBND xã trân trọng thông báo để các tổ chức và công dân được biết./.

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.908.067
Truy cập hiện tại 646