Tìm kiếm tin tức
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 01/08/2020
Ảnh minh họa

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Trong đó gồm 03 quy trình, cụ thể:

- Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh: Quy định thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc; trong đó: 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 10 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 10 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp: Không quy định thời gian.

- Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a: Quy định thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc; trong đó: 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 10 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 05 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

Tập tin đính kèm:
UBND xã Vinh Hưng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.165
Truy cập hiện tại 20