Tìm kiếm tin tức
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 7/2020
Ngày cập nhật 22/07/2020
Ảnh minh họa

UBND xã Vinh Hưng tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 21/6/2020 đến ngày 20/7/2020 như sau:

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết nhiều ngày (có ghi giấy hẹn)

Hồ sơ chưa giải quyết (trước kỳ báo cáo)

Hồ sơ nhận (trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đang thụ lý

Đã quá hẹn

I

Một cửa

 

155

 

 

150

 

5

 

1

Hộ tịch

 

130

 

 

128

 

2

 

2

Nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chứng thực

 

22

 

 

22

 

 

 

4

Giáo dục và ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Bồi thường nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Văn hoá và TDTT

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bảo trợ xã hội

 

2

 

 

 

 

2

 

8

Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Người Có công

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Phòng chống tệ nạn XH

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thi đua- khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Lâm Nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Đấu thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tuyên truyền, phổ biến,GDPL

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Kinh tế tập thể- HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

19

NN&PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Công thương

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Đất đai

 

1

 

 

 

 

1

 

22

Phòng chống tham nhũng

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Dân số KHHGĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Liên thông

 

22

 

 

15

 

7

 

1

Văn hóa- xã hội

 

12

 

 

6

 

6

 

 

- Thực hiện, điều chỉnh, thôi giảm trợ cấp xã hội

 

4

 

 

1

 

3

 

 

-HS mai táng phí

 

4

 

 

4

 

 

 

 

- Người có công

 

1

 

 

 

 

1

 

 

- Việc làm

 

3

 

 

1

 

2

 

2

Đất đai- xây dựng

 

10

 

 

9

 

1

 

 

- Đăng ký và cấp giấy CNQSDĐất

 

2

 

 

2

 

 

 

 

- Cấp đổi giấy CNQSDĐất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

8

 

 

7

 

1

 

 

 

 

Tổng số:

 

 

177

 

 

165

 

12

 

 
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Thẻo
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.110
Truy cập hiện tại 12