Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 30/06/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”. UBND xã Vinh Hưng thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

 

1. UBND xã tổ chức tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần (có kèm theo lịch tiếp công dân). Lãnh đạo xã tiếp công dân sau khi công dân đã đăng ký nội dung trình bày với công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã.

2. Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân xã Vinh Hưng.

3. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

(Từ ngày 01/7/2020 – 31/12/2020)

Ban hành kèm theo Thông báo số 403/TB-UNND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của UBND xã Vinh Hưng

Stt

Thời gian

Địa điểm

Lãnh đạo tiếp

Số điện thoại

1

02/7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng tiếp công dân

 UBND xã Vinh Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng tiếp công dân

UBND xã Vinh Hưng

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234.3874810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0234.3874810

2

09/7/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

3

16/7/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

4

23/7/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

5

30/7/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

6

06/8/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

7

13/8/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

8

20/8/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

9

27/8/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

10

03/9/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

11

10/9/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

12

17/9/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

13

24/9/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

14

01/10/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

15

08/10/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

16

15/10/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

17

22/10/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

18

29/10/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

19

5/11/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

20

12/11/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

21

19/11/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

22

26/11/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

23

03/12/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

24

10/12/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

25

17/12/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

26

24/12/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

27

31/12/2020

Chủ tịch

Nguyễn Quang Huy

 

UBND xã trân trọng thông báo để các tổ chức và công dân được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.169
Truy cập hiện tại 20