Tìm kiếm tin tức
Công khai danh sách kết quả thẩm định hồ sơ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP
Ngày cập nhật 30/06/2020

UBND xã Vinh Hưng thực hiện công khai danh sách được thụ hưởng

Căn cứ Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19; Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ số lượng hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển cho Tổ thẩm định và biên bản thẩm định hồ sơ ngày 29/6/2020 của Tổ thẩm định xét duyệt hồ sơ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch CoVid-19 của xã Vinh Hưng;

UBND xã Vinh Hưng thực hiện công khai danh sách được thụ hưởng. (chi tiết có Phụ lục đính kèm)

 Thời gian niêm yết công khai: 02 ngày liên tục từ ngày 30/6/2020 đến 01/07/2020.

Tập tin đính kèm:
UBND xã Vinh Hưng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.079
Truy cập hiện tại 8