Tìm kiếm tin tức
Công khai, niêm yết
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc An, Vinh Hưng và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.      
Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
UBND xã Vinh Hưng tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 21/6/2020 đến ngày 20/7/2020 như sau:
Ngày 01/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1581/QĐ-UBND công bố 14 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:
Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”. UBND xã Vinh Hưng thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2020 như sau:
UBND xã Vinh Hưng thực hiện công khai danh sách được thụ hưởng
UBND xã Vinh Hưng tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 21/5/2020 đến ngày 20/6/2020 như sau: 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Ban hành theo Quyết định số: 1439/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH KÊ KHAI THUẾ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 (Kèm theo thông báo số 358/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND xã Vinh Hưng)
Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 21/4/2020 đến ngày 20/5/2020 như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.349.719
Truy cập hiện tại 29