Tìm kiếm tin tức
Công khai, niêm yết
Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; UBND xã đã tổ chức phát phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận...
Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế (05 TTHC) trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong Lĩnh vực Cấp, quản lý Căn cước công dân (05 TTHC); Đăng ký, quản lý con dấu (05 TTHC); Quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (03 TTHC); Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (34...
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể: 
Ngày 04 tháng 01 năm 2021 UBND xã Vinh Hưng ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Vinh Hưng năm 2021  
Ngày 08 tháng 01 năm 2021, UBND xã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.
Ngày 18/03/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động thương binh và Xã hội.
Kết quả thực hiện khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC tại Bộ phận TN&TKQ xã quý I năm 2021 (08/12/2020- 07/03/2021).
Ngày 05/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.    
Ngày 22/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục 21 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.125
Truy cập hiện tại 21