Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử, đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo ra thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt...
Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
Ngày 06/01/2021 UBND xã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại UBND xã.     
Thực hiện Kế hoạch số 5826/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Phú Lộc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; UBND xã Vinh Hưng ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. 
Thực hiện Kế hoạch số 5407/KH-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Phú Lộc về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2021; Ủy ban nhân dân xã Vinh Hưng ban hành Kế hoạch số 745/KH-UBND ngày 11/12/2020 về tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã năm 2021.
Ngày 09/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. 
Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.
Trong trường hợp chủ hộ trong hộ khẩu chết, mất tích… thì các thành viên rong hộ khẩu cần tiến hành thủ tục đổi chủ hộ trong Sổ hộ khẩu để thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính.  
Kết quả thực hiện khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC tại Bộ phận TN&TKQ xã 6 tháng đầu năm 2020 (01/12/2019 đến 26/5/2020) Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 1249 hồ sơ Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 1089 phiếu, thu vào 893 phiếu (889 phiếu hợp lệ)
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, về mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại hội nghị trực tuyến thường kỳ Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vào chiều nay (26/8) thì năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương dẫn đầu trong toàn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.102
Truy cập hiện tại 12