Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND Huyện Số 08 trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 18/06/2024

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND Huyện Số 08  trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XII của Tổ Đại biểu HĐND Huyện Số 08.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vinh Hưng Thông báo Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND huyện số 08 trước kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:
- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 19/6/2024 (Chiều thứ tư)
- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xã Vinh Hưng.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam  xã thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và bà con cử tri xã Vinh Hưng sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Tám, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.250.633
Truy cập hiện tại 56