Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ TÁM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày cập nhật 11/06/2024

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp lần thứ Tám, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-HĐND, ngày 04/6/2024 của HĐND xã Vinh Hưng về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Tám, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp lần thứ Tám như sau:
- Thôn Diêm Trường 1: Vào lúc 14 giờ, ngày 12/6/2024, tại Trường Tiểu học Vinh Hưng (Cơ sở 2).
- Thôn Diêm Trường 2: Vào lúc 14 giờ, ngày 12/6/2024, tại Nhà văn hóa thôn Diêm Trường 2.
- Thôn Lương Viện: Vào lúc 14 giờ, ngày 12/6/2024, tại Nhà văn hóa thôn Lương Viện.
- Thôn Phụng Chánh 1: Vào lúc 08 giờ, ngày 13/6/2024, tại Nhà văn hóa xã Vinh Hưng.
- Thôn Phụng Chánh 2: Vào lúc 08 giờ, ngày 13/6/2024, tại Nhà văn hóa thôn Phụng Chánh 2.
- Thôn Trung Hưng: Vào lúc 08 giờ, ngày 13/6/2024, tại Nhà văn hóa thôn Trung Hưng.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, quý vị đại biểu HĐND xã và bà con cử tri của 6 thôn sắp xếp thời gian đến tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Tám, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

BTT UBMTTQVN xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.250.529
Truy cập hiện tại 41