Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo về nhu cầu lao động nông thôn trên địa bàn cần đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày cập nhật 18/09/2023

Thực hiện Công văn số 733 ngày 08/9/2023 của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu lao động nông thôn trên địa bàn cần đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia;

Để có cơ sở tổng hợp nhu cầu lao động nông thôn trên địa bàn cần đào tạo nghề báo cáo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình và kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề phù hợp cho lao động nông thôn, hộ nghèo có sức lao động nhằm đáp ứng yêu cầu việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô theo tinh thần chỉ đạo tại Thông báo 507, ngày 18/8/2023 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về Kết luận của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, UBND xã thông báo:

- Lao động có nhu cầu đào tạo nghề năm 2023 và các năm tiếp theo đến đăng ký tại UBND xã trước ngày 22 tháng 9 năm 2023.

- Về ngành nghề đào tạo: Ngành nghề đào tạo được hỗ trợ căn cứ nhu cầu chuyển dịch lao động, việc làm và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Ưu tiên đào tạo nghề cho người khuyết tật, và các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm.

- Về mức hỗ trợ chi phí đào tạo Định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trên địa bàn thực hiện theo quy định hiện hành.

Vậy, UBND xã xin thông báo để Nhân dân được biết và đăng ký trước ngày 22 tháng 9 năm 2023.

vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.910.613
Truy cập hiện tại 105