Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND Huyện Số 08  trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước kỳ họp lần thứ Tám, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Phú Lộc về triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện. UBND xã Vinh Hưng tổ chức hội nghị “lắng nghe ý kiến nhân dân”.
Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-HĐND, ngày 14/11/2023 của HĐND xã Vinh Hưng về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Bảy, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  
Căn cứ Kế hoạch tiếp xúc cử tri, ngày 02/11/2023 của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh số 7 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri ngày 14/11/2023 của Tổ Đại biểu HĐND huyện số 8 về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7.
Căn cứ Hướng dẫn số 343/HD-PNN, ngày 13 tháng 10 năm 023 của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lộc về việc  hướng dẫn lịch thời vụ nuôi các đối tượng thuỷ sản năm 2024; Căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc biệt là độ mặn, nhiệt độ và tình hình thực tế nuôi trồng thủy sản qua các năm; UBND xã...
Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND Huyện Số 08 trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29/6/2023 (Sáng thứ năm)
Căn cứ Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Sáu, ngày 31/5/2023 của HĐND Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh Số 07. Thực hiện Công văn số 324/MTTQ-BTT, ngày 05/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2021-2026
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HĐND, ngày 06/6/2023 của HĐND xã Vinh Hưng về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Sáu, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 556