Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã quý III năm 2023
Ngày cập nhật 29/03/2024

Kết quả khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ xã quý I năm 2024(05/12/2023- 04/3/2024):

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 300 hồ sơ

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 268 phiếu, thu vào 215 phiếu (215 phiếu hợp lệ).

TIÊU CHÍ

                   Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

215

100%

0

0

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

215

100%

0

0

0

0

Ông: Trần Đình Minh

Văn hóa- xã hội

44

100%

0

0

0

0

 Trần Hưng Vinh;

Tư pháp- Hộ tịch

171

100%

0

0

0

0

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

215

100%

0

0

0

0

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

215

100%

0

0

0

0

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

215

100%

0

0

0

0

Tên thủ tục hành chính :

 

 

 

 

 

 

Chứng thực chữ ký

11

100%

0

0

0

0

Chứng thực hợp đồng

28

100%

0

0

0

0

Chứng thực bản sao từ bản chính

39

100%

0

0

0

0

Chứng thực văn bản khai nhận di sản

1

100%

0

0

0

0

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

2

100%

0

0

0

0

Đăng ký kết hôn

14

100%

0

0

0

0

Xác nhận tình trạng hôn nhân

15

100%

0

0

0

0

Liên thông TTHC đăng kí khai sinh, thường trú, cấp thể BHTE

 

50

 

100%

0

0

0

0

Đăng ký lại  khai sinh

 

11

100%

0

0

0

0

Đăng ký khai tử

 

15

100%

0

0

0

0

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

4

100%

0

0

0

0

Thay đổi, cải chính, hộ tịch

2

100%

0

0

0

0

Xác định, xác định lại  mức độ khuyết tật

7

100 %

0

0

0

0

Hỗ trỗ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

7

100%

0

0

0

0

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưỡng trợ cấp xã hội

30

100%

0

0

0

0

 
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 376