Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Ngày cập nhật 06/02/2024

Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, thực hiện sửa đổi, bổ sung 04 TTHC cấp xã và ban hành mới 01 TTHC.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 555