Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND xã Vinh Hưng
Ngày cập nhật 26/01/2024
Ngày 12 tháng 01 năm 2024 UBND đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND Vinh Hưng về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND xã Vinh Hưng
 
 
 
 
 

Chi tiết xem tại:

Tập tin đính kèm:
UBND xã Vinh Hưng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 516