Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KỲ HỌP HĐND XÃ LẦN THỨ BẢY, KHÓA XII NĂM 2023
Ngày cập nhật 26/12/2023

Ngày 25/12, Hội đồng nhân dân xã Vinh Hưng tổ chức Hội nghị HĐND lần thứ 07, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, tham dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Diệu Hoa – UVTV Huyện ủy – P.CT HĐND huyện, các đồng chí là Trưởng các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Kỳ họp lần này, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp HĐND huyện lần thứ 07, khóa XII và nghe các báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp gồm báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ 06, HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2024-2025; tờ trình đề xuất vị trí các thửa đất để bố trí, xây dựng nhà ở chọ hộ nghèo và hộ cận nghèo; các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban hội đồng nhân dân và thông báo về tình hình khối đại đoàn kết của UBMT TQVN xã.

Có thế thấy, năm 2023 tiếp tục gặp phải những khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành năng động, quyết liệt, sáng tạo của  chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nên tình hình kinh tế được duy trì ổn định và có bước phát triển; có 13/13 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số chỉ tiêu đạt cao như thu cân đối ngân sách đạt 112,8%, sản lượng lúa đạt 107%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 102,6%,.... Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt kế hoạch đề ra, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như tình trạng vi phạm trong lĩnh vực thủy sản vẫn còn diễn ra, chưa được xử lý triệt để; tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao chưa đảm bảo theo lộ trình; công tác đề bù, giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc,..

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Thị Diệu Hoa, UVTV Huyện ủy – P.CT HĐND đã đánh giá cao những nổ lực, phấn đấu của chính quyền địa phương trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 100% các chỉ tiêu KT-XH năm 2023 đã đề ra; bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế nhất định đã được địa phương chỉ ra.  Xác định năm 2024 là năm tăng tốc, quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH của cả nhiệm kỳ, đồng chí yêu cầu địa phương cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 29/4/2020 của Huyện
ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW cua Bộ Chính trị; quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB; tập trung nguồn lực đầu tư, thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn  2024-2025 và xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị loại V; Đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Yêu cầu TT HĐND, các Ban HĐND xã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể và thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản, nghị quyết; quý vị đại biểu HĐND phát huy vai trò đại biểu của mình trong việc giám sát, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời đến chính quyền để có giải pháp xử lý kịp thời.

Tại phiên họp này, HĐND xã đã tập trung thảo luận nội dung các báo cáo, đề xuất các giải pháp khắc phục những mặt khó khăn, hạn chế trong năm 2023 để đưa vào nội dung, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội cho năm 2024; thảo luận, chất vấn các vấn đề về KT-XH, trả lời và tiếp thu các ý kiến thảo luận, chất vấn của các đại biểu tham dự kỳ họp. Đồng thời, thảo luận và thông qua các nghị quyết sau: Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2024, nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước xã năm 2024; nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả khắc phục của UBND xã Vinh Hưng theo thông báo kết luận 5460/KL-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện Phú Lộc về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Ngoài ra, tại phiên họp HĐND xã đã bầu bổ sung Ủy viên UBND xã đối với ông Đặng Văn Trình, Trưởng Công an xã Vinh Hưng.

vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 555