Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THÁO DỠ VÂY CHẮN LƯỚI VI PHẠM LẤN CHIẾM MẶT NƯỚC TRÊN ĐẦM PHÁ
Ngày cập nhật 10/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 933/KH-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND xã Vinh Hưng về việc tổ chức thực hiện tuyên truyền tháo dỡ ngư lưới cụ lấn chiếm đất có mặt nước chuyên dùng trên đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hưng. Ngày 08/12/2023, Tại hội trường Nhà văn hóa xã Vinh Hưng, đồng chí Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch UBND xã chủ trì phiên họp với các hộ dân về việc tháo dỡ vây lưới lấn chiếm đất mặt nước chuyên dùng trên vùng đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hưng.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đoàn thể chính trị xã, các ban, ngành có liên quan; CHNC đầm phá Trung Hưng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, trưởng BCTMT thôn Trung Hưng; Phụng Chánh 1; Phụng Chánh 2; Diêm Trường 1; Diêm Trường 2 và các hộ dân có lấn chiếm đất mặt nước chuyên dùng trên vùng đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hưng;
Sau khi triển khai các các quy định về nuôi trồng, vây chắn lưới, đánh bắt thủy sản, các hướng dẫn và biện pháp, giải pháp khắc phục về việc tự ý vây lưới lấn chiếm đất mặt nước chuyên dùng trên vùng đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hưng. Các trường hợp vi phạm đã nhận thấy sai phạm của mình hứa tự tháo dỡ trả lại mặt nước theo quy định.
Để đảm bảo thực hiện việc tháo dỡ vây chắn lưới, trả lại mặt nước theo hiện trạng, UBND xã yêu cầu các hộ vi phạm thực hiện các nội dung sau:
1.Đề nghị các hộ dân (có danh sách đã gửi giấy mời) đã tự ý vây lưới lấn chiếm đất mặt nước chuyên dùng trên vùng đầm phá thuộc địa phận xã Vinh Hưng tự tháo dỡ vây chắn lưới, trả lại nguyên hiện trạng mặt nước đất đầm phá trước ngày 7/01/2024.
2. Về phạm vi vây lưới để bảo vệ tài sản: Các hộ dân có thể vây chắn lưới để bảo vệ tài sản nhưng phải nằm trong phạm vi được cấp quyền sử dụng đất mặt nước (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp).

 

vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.250.996
Truy cập hiện tại 120