Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ bảy của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh số 7 và Tổ đại biểu HĐND huyện số 8, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày cập nhật 17/11/2023
Căn cứ Kế hoạch tiếp xúc cử tri, ngày 02/11/2023 của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh số 7 và Kế hoạch tiếp xúc cử tri ngày 14/11/2023 của Tổ Đại biểu HĐND huyện số 8 về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Hưng Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh số 7 và Tổ Đại biểu HĐND huyện số 8 như sau:
1. Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh số 7:
- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15/11/2023 (Thứ tư)
- Địa điểm: Nhà Văn hóa thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh.
 
2. Tổ Đại biểu HĐND huyện số 8
- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16/11/2023 (Thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường cơ quan xã Vinh Mỹ.
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thông báo và kính mời các cơ quan, ban, ngành, đơn vị và cử tri xã Vinh Hưng sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh số 7 và Tổ Đại biểu HĐND số 8.

 

UBMTTQVN xã Vinh Hưng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 537