Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo về việc hướng dẫn lịch thời vụ nuôi các đối tượng thuỷ sản năm 2024
Ngày cập nhật 27/10/2023

Căn cứ Hướng dẫn số 343/HD-PNN, ngày 13 tháng 10 năm 023 của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lộc về việc  hướng dẫn lịch thời vụ nuôi các đối tượng thuỷ sản năm 2024; Căn cứ vào điều kiện thời tiết, khí hậu, đặc biệt là độ mặn, nhiệt độ và tình hình thực tế nuôi trồng thủy sản qua các năm; UBND xã ban hành Thông báo số 853/UBND-TB ngày 20/10/2023 về việc hướng dẫn lịch thời vụ nuôi các đối tượng thuỷ sản năm 2024

 

Để thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện vụ nuôi trồng thủy sản năm 2024 trên địa bàn xã đạt kết quả tốt, UBND xã Vinh Hưng thông báo hướng dẫn khung lịch thời vụ các đối tượng thủy sản năm 2024, cụ thể như sau:

I. Đối với nuôi ao, hồ:

1. Nuôi chuyên tôm

- Cải tạo ao hồ:                     Từ ngày 10/01/2024;

- Thả giống:                           Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 30/4/2024;

- Thu hoạch:                          Trước ngày 30/8/2024.

2. Nuôi xen ghép (tôm-cá-cua)

- Cải tạo ao hồ:                      Từ ngày 02/01/2024;

- Thả giống:                           Từ ngày 12/01/2024 đến ngày 30/4/2024;

- Thu hoạch:                          Trước ngày 30/8/2024.

3. Nuôi cá nước ngọt

- Cải tạo ao hồ:                      Từ ngày 02/01/2024;

- Thả giống:                           Từ ngày 12/01/2024 đến ngày 30/4/2024;

- Thu hoạch:                          Trước ngày 30/8/2024.

II. Đối với nuôi lồng:

1. Nuôi lồng nước lợ

- Chuẩn bị lồng bè:                 Từ ngày 10/01/2024;

- Thả giống:                           Từ ngày 20/01/2024 đến ngày 30/4/2024;

- Thu hoạch:                          Trước ngày 05/9/2024.

2. Nuôi lồng nước ngọt

- Chuẩn bị lồng bè:                 Từ ngày 02/01/2024;

- Thả giống:                           Từ ngày 12/01/2024 đến ngày 30/4/2024;

- Thu hoạch:                          Trước ngày 05/9/2024.

III. Những lưu ý trong quá trình thả giống:

  • Người nuôi phải đăng ký kê khai ban đầu và được UBND các xã, thị trấn xác nhận, nhằm quản lý số lượng giống thả nuôi trên địa bàn.

 

- Theo dõi dự báo thời tiết để tránh những ngày mưa lớn, rét đậm (dưới 250C).

  • Mua giống tại các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, có giấy chứng nhận kiểm dịch. Lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi để  đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Ngoài ra, để có cơ sở hỗ trợ khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đề nghị Ban quản lý các thôn, HTX nông nghiệp, Chi hội Nghề cá Trung Hưng thực hiện và hướng dẫn người dân thực hiện kê khai số lượng nuôi trông thủy sản ban đầu theo mẫu số 03 (ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP).

Trên đây là Thông báo hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2024, UBND xã yêu cầu các Thôn,  HTX nông nghiệp, Chi hội Nghề cá Trung Hưng và các ban, ngành cấp xã có liên quan căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất của địa phương để chủ động hướng dẫn  kịp thời khung lịch thời vụ cho bà con nhân dân nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2024./.

 

Tập tin đính kèm:
vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 393