Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/08/2023

Ngày 18/7/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tình.

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 1.850 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần (bao gồm: 783 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 1.067 dịch vụ công trực tuyến một phần) và 94 dịch vụ công không xác định là dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chỉ tiết xem tại phụ lục kèm theo.

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 556