Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/07/2023

Ngày 10/7/2023, UBND tỉnh TT Huế đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:

  • Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (chi tiết theo Phụ lục I kèm theo).
  • Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (chi tiết theo Phụ lục  II kèm theo)
  • Chi tiết xem tại file đính kèm: 
Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 512