Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh Số 07, trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 16/06/2023

Căn cứ Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ Sáu, ngày 31/5/2023 của HĐND Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh Số 07. Thực hiện Công văn số 324/MTTQ-BTT, ngày 05/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 07 trước kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 15/6/2023 (Sáng thứ năm)

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xã Vinh Hưng.

Vậy Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và cử tri xã Vinh Hưng căn cứ vào thời gian, địa điểm như trên đến tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND Tỉnh Số 07 trước kỳ họp thứ 6, HĐND Tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

BTT UBMTTQVN xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 453