Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 6 tháng đầu năm 2023
Ngày cập nhật 17/04/2023

Thực hiện quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị ngày 18/02/2019 về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.

 

Đảng ủy xã Vinh Hưng thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023 của người đứng đầu cấp ủy như sau:

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tổ chức tiếp công dân mỗi tháng 2 lần vào ngày thứ Sáu tuần thứ Nhất và tuần thứ Ba hàng tháng (có kèm theo lịch tiếp công dân).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tổ chức tiếp công dân sau khi công dân đã đăng ký nội dung trình bày với bộ phận tiếp nhận và xử lý ý kiến công dân của xã (thông quan Công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã)

* Địa điểm tiếp công dân:

   - Phòng tiếp công dân UBND xã Vinh Hưng

   - Hội trường Nhà văn hóa các thôn

* Thời gian tiếp công dân:

   - Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

   - Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.

Nguyễn Đức Phú - VPĐU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 515