Tìm kiếm tin tức
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 6/2020
Ngày cập nhật 29/06/2020

UBND xã Vinh Hưng tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 21/5/2020 đến ngày 20/6/2020 như sau: 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết nhiều ngày (có ghi giấy hẹn)

Hồ sơ

chưa

giải quyết

(trước kỳ

báo cáo)

Hồ sơ nhận

(trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang

giải quyết

Tổng

số

Tiếp

nhận

ngày

thứ 7

Trước

hẹn

Đúng

hẹn

Trễ

hẹn

Đang

thụ

Đã

quá hẹn

I

Một cửa

 

48

   

42

 

6

 

1

Hộ tịch

 

19

   

19

     

2

Nuôi con nuôi

               

3

Chứng thực

 

22

   

22

     

4

Giáo dục và ĐT

               

5

Bồi thường nhà nước

               

6

Văn hoá và TDTT

               

7

Bảo trợ xã hội

 

6

       

6

 

8

Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em

               

9

Người Có công

 

1

   

1

     

10

Phòng chống tệ nạn XH

               

11

Tôn giáo

               

12

Thi đua- khen thưởng

               

13

Môi trường

               

14

Lâm Nghiệp

               

15

Đấu thầu

               

16

Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC

               

17

Tuyên truyền, phổ biến,GDPL

               

18

Kinh tế tập thể- HTX

               

19

NN&PTNT

               

20

Công thương

               

21

Đất đai

               

22

Phòng chống tham nhũng

               

23

Dân số KHHGĐ

               

II

Liên thông

 

68

   

60

 

8

 

1

Văn hóa- xã hội

 

49

   

42

 

7

 
 

- Thực hiện, điều chỉnh, thôi giảm trợ cấp xã hội

 

10

   

6

 

4

 
 

-HS mai táng phí

 

4

   

4

     
 

- Người có công

 

2

       

2

 
 

- Việc làm

 

33

   

32

 

1

 

2

Đất đai- xây dựng

 

19

   

18

 

1

 
 

- Đăng ký và cấp giấy CNQSDĐất

 

1

       

1

 
 

- Cấp đổi giấy CNQSDĐất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

 

 

11

   

11

   

 

 

 

- Cấp giấy CNQSDĐất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người đk lần đầu

 

4

   

4

     
 

- Xác nhận tiếp tục sử dụng nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

3

   

3

     
 

Tổng số:

 

116

   

102

 

14

 
 
Tập tin đính kèm:
UBND xã Vinh Hưng
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.428.764
Truy cập hiện tại 246