Tìm kiếm tin tức
Công khai danh sách kết quả thẩm định hồ sơ hộ kinh doanh kê khai thuế dưới 100 triệu hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP
Ngày cập nhật 11/06/2020

DANH SÁCH

HỘ KINH DOANH KÊ KHAI THUẾ DƯỚI 100 TRIỆU ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm theo thông báo số 358/TB-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND xã Vinh Hưng)
STT Mã số thuế Tên hộ kinh doanh Địa điểm kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Họ và tên
người đại diện
Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu Thời điểm ngừng kinh doanh Số tiền hỗ trợ
1 3301500594 Nguyễn Văn Chơn Diêm Trường 2 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Nguyễn Văn Chơn 191441917 01-04-20 1,000,000
2 8563193420 Trần Anh Quyền Phụng Chánh 1 Bán điện thoại Trần Anh Quyền 191613546 01-04-20 1,000,000
3 3301638200 Nguyễn Thị Y Sinh Diêm Trường 2 Karaokê Nguyễn Thị Y Sinh 191486697 01-04-20 1,000,000
4 3301500883 Huỳnh Thị Lượm Phụng Chánh 2 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu; Huỳnh Thị Lượm 191639718 01-04-20 1,000,000
5 3300681330 Võ Thị Thanh Xuân Phụng Chánh 1 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu; Nguyễn Thị Thanh Xuân 191639062 01-04-20 1,000,000
6 3301500604 Hầu Văn Ánh Phụng Chánh 1 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Hầu Văn Ánh 190886084 01-04-20 1,000,000
7 3301500509 Hoàng Thị Linh Diêm Trường 1 Karaokê  Hoàng Thị Linh 191534509 01-04-20 1,000,000
8 3301637729 Phan Minh Hiếu Phụng Chánh 1 Sửa chữa xe máy Phan Minh Hiếu 191761267 01-04-20 1,000,000
9 3301561389 Hồ Thị Vẽ Diêm Trường 2 Karaokê  Hồ Thị Vẽ 191703684 01-04-20 1,000,000
10 3301128792 Nguyễn Văn Ngọ Diêm Trường 2 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình Nguyễn Văn Ngọ 191723184 01-04-20 1,000,000
11 3301136017 Võ  Cu Phụng Chánh 1 Sản xuất khác  Võ  Cu 191425487 01-04-20 1,000,000
12 3300485720 Nguyễn Xuân Định Phụng Chánh 1 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Nguyễn Xuân Định 190174143 01-04-20 1,000,000
13 3301372409 Đỗ Thị Thúy Diêm Trường 1 Dịch vụ ăn uống khác; Đỗ Thị Thúy 190176983 01-04-20 1,000,000
14 3301286340 Cao Ngọt Phụng Chánh 1 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Cao Ngọt 190178825 01-04-20 1,000,000
15 3301500805 Trần Thị Lành Diêm Trường 1 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu; Trần Thị Lành 191553901 01-04-20 1,000,000
16 3301286608 Trần Đình két Phụng Chánh 2 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình Trần Đình két 191337348 01-04-20 1,000,000
17 3300354580 Phạm Thị Hương Phụng Chánh 1 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Phạm Thị Hoài Hương 191082651 01-04-20 1,000,000
  Tổng cộng             17,000,000

 

Tập tin đính kèm:
UBND xã Vinh Hưng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.428.764
Truy cập hiện tại 259