Tìm kiếm tin tức
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tháng 5/2020
Ngày cập nhật 24/05/2020

Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 21/4/2020 đến ngày 20/5/2020 như sau:

 

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết nhiều ngày (có ghi giấy hẹn)

Hồ sơ chưa giải quyết

(trước kỳ báo cáo)

Hồ sơ nhận

(trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đang thụ lý

Đã quá hẹn

I

Một cửa

 

31

   

22

 

 

9

 

1

Hộ tịch

 

12

   

12

     

2

Nuôi con nuôi

               

3

Chứng thực

 

14

   

10

 

4

 

4

Giáo dục và ĐT

               

5

Bồi thường nhà nước

               

6

Văn hoá và TDTT

               

7

Bảo trợ xã hội

 

4

       

4

 

8

Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em

               

9

Người Có công

               

10

Phòng chống tệ nạn XH

               

11

Tôn giáo

               

12

Thi đua- khen thưởng

               

13

Môi trường

               

14

Lâm Nghiệp

               

15

Đấu thầu

               

16

Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC

               

17

Tuyên truyền, phổ biến,GDPL

               

18

Kinh tế tập thể- HTX

               

19

NN&PTNT

               

20

Công thương

               

21

Đất đai

 

1

       

1

 

22

Phòng chống tham nhũng

               

23

Dân số KHHGĐ

               

II

Liên thông

 

53

   

49

 

4

 

1

Văn hóa- xã hội

 

20

   

17

 

3

 
 

- Thực hiện, điều chỉnh, thôi giảm trợ cấp xã hội

 

 

17

   

17

     
 

-HS mai táng phí

 

3

       

3

 
 

- Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với CM từ trần

               

2

Hộ tịch

 

14

   

14

     
 

- Cấp thẻ BHYTE

 

14

   

14

     

3

Đất đai- xây dựng

 

19

   

18

 

1

 
 

- Đăng ký và cấp giấy CNQSDĐất

 

1

       

1

 
 

- Cấp đổi giấy CNQSDĐất

 

16

   

16

   

 

 

 

- Xác nhận tiếp tục sử dụng nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

 

2

   

2

     
 

Tổng số:

 

84

   

71

 

13

 

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.428.764
Truy cập hiện tại 249