Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5 HĐND xã Vinh Hưng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 03/01/2023
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Kế hoạch 08/KH-HĐND, ngày 26/12/2022 về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 5 của HĐND xã Vinh Hưng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu HĐND xã, sau kỳ họp lần thứ 5 như sau:
1. Thôn Diêm Trường 1: Vào lúc 14 giờ, ngày 04/01/2023, tại Trường Tiểu học Vinh Hưng 2.
2. Thôn Diêm Trường 2: Vào lúc 14 giờ, ngày 04/01/2023, tại Nhà văn hóa thôn Diêm Trường 2.
3. Thôn Lương Viện: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 05/01/2023, tại Nhà văn hóa thôn Lương Viện.
4. Thôn Phụng Chánh 1: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 05/01/2023, tại Nhà văn hóa xã Vinh Hưng
5. Thôn Phụng Chánh 2: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 05/01/2023, tại Nhà văn hóa thôn Phụng Chánh 2.
6. Thôn Trung Hưng: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 06/01/2023, tại Nhà văn hóa thôn Trung Hưng.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Hưng thông báo và kính mời các cơ quan, ban, ngành, quý vị đại biểu HĐND xã và cử tri tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kì họp lần thứ 5 của các tổ Đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trân trọng!

 

Nguyễn Văn Đông - CT UBMTTQVN xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.250.877
Truy cập hiện tại 101