Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND Huyện và HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 22/11/2022

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND huyện số 8, trước kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-HĐND, ngày 14/11/2022 của HĐND xã Vinh Hưng về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 5, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND huyện số 8 và các Tổ Đại biểu HĐND xã, trước kỳ họp lần thứ 5 như sau:

1. TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN SỐ 8:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 23/11/2022 (Sáng thứ Tư)

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vinh Hưng

2. TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ:

TT

Thôn

Thời gian

Địa điểm

1

Phụng Chánh 1

14 giờ, ngày 23/11/2022

Nhà văn hóa xã Vinh Hưng

2

Diêm Trường 1

14 giờ, ngày 23/11/2022

Trường Tiểu học Vinh Hưng 2

3

Diêm Trường 2

14 giờ, ngày 23/11/2022

Nhà văn hóa thôn Diêm Trường 2

4

Lương Viện

14 giờ, ngày 23/11/2022

Nhà văn hóa thôn Lương Viện

5

Phụng Chánh   2

08 giờ, ngày 25/11/2022

Nhà văn hóa thôn Phụng Chánh  2

6

Trung Hưng

08 giờ, ngày 25/11/2022

Nhà văn hóa thôn Trung Hưng

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vinh Hưng thông báo và kính mời các cơ quan, ban, ngành, quý vị đại biểu HĐND xã và cử tri tham dự các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND huyện số 8 và các tổ Đại biểu HĐND xã, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

BTT UBMTTQVN xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.251.132
Truy cập hiện tại 151