Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Lễ Chào cờ đầu tuần
Ngày cập nhật 18/06/2024

  “Tiến Quân Ca hồn thiêng đất Việt”, Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng, một trong những cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Thực hiện Công văn số 639-CV/HU ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện nghi lễ chào cờ hằng tuần; theo đó yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần. Qua hơn 10 năm triển khai cơ quan xã Vinh Hưng đã duy trì đều đặn việc tổ chức chào cờ kết hợp với việc kể chuyện về tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm, đúng ý nghĩa; đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa công sở.

 Hình ảnh chào cờ đầu tuần ngày 10/6/2024

Sau lễ chào cờ, là phần sinh hoạt chính trị,  Đảng ủy xây dựng kế hoạch, phân công mỗi tuần một đồng chí sưu tầm một mẫu chuyện về Bác gắn với chuyên đề trong năm gắn với thực nhiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và trách nhiệm của cá nhân để triển khai học tập trong toàn cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức và duy trì nghiêm túc lễ chào cờ thành một nền nếp sinh hoạt chính trị là việc làm cần thiết để góp phần giáo dục, nâng cao lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trên các mặt công tác vì sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời nhắc nhở cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Chào cờ đầu tuần là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn giúp cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chuyên môn, đem lại hiệu quả thiết thực. Đây là nội dung sinh hoạt chính trị, nét đẹp văn hóa công sở cần được duy trì và nhân rộng.

Hình ảnh Một buổi chào cờ  đầu tuần năm 2015

Nguyễn Đức Phú- VPĐU
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.250.618
Truy cập hiện tại 50