Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Đại hội Đảng bộ xã Vinh Hưng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành từ ngày 24 đến ngày 25tháng 5 năm 2015. Tham dự Đại hội có 112 đảng viên. Đại hội đã đánh giá đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, nêu lên những mặt đã làm được, chưa làm được; tìm ra nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm và rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu. Trên cơ sở đó, Đại hội đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2015 - 2020
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Sáng 4/8/2011, Vụ CNTT và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn để báo cáo danh mục nhiệm vụ, dự án công tác thông tin tuyên truyền cho Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT” nằm trong phạm vi nhiệm vụ do Thứ trưởng phụ trách.
Kế hoạch số:   /KH-BCĐ, ngày 01 tháng 01 năm 2014 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 và định hướng đến năm 2015
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.057.675
Truy cập hiện tại 550