Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể gồm những gì?
Ngày cập nhật 24/05/2022
Hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh đơn giản nhưng phổ biến hiện nay. Vậy hồ sơ để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể có phức tạp không? Gồm những loại giấy tờ nào?

Muốn đăng ký hộ kinh doanh, phải chuẩn bị hồ sơ gì?

Hiện quy định của pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh cá thể là gì. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có đề cập đến khái niệm này như sau:

 

1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Theo đó, có thể hiểu, hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh mà trong đó có một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân (thành viên của hộ gia đình) đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình vớ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể đó.

Để đăng ký hộ kinh doanh, chủ hộ cần phải chuẩn bị hồ sơ nêu tại khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (bản chính).

- Giấy tờ pháp lý của: Chủ hộ và các thành viên trong hộ kinh doanh (nếu có) gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (có chip hoặc không có chip) hoặc hộ chiếu còn thời hạn; sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận cư trú.

- Biên bản họp thành viên hộ gia đình (bản sao - nếu có các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh cá thể).

- Văn bản uỷ quyền:

+ Các thành viên gia đình trong hộ uỷ quyền cho chủ hộ (nếu hộ gia đình có các thành viên khác cùng đăng ký hộ kinh doanh - bản sao).

+ Chủ hộ uỷ quyền cho cá nhân khác thực hiện thay thủ tục nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền (nếu có - bản sao).

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cần hồ sơ gì?

Bên cạnh việc thành lập mới, một nội dung được quan tâm không kém liên quan đến hộ kinh doanh cá thể là việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Trước đây, tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP (đã hết hiệu lưc) không quy định mốc thời gian phải thực hiện thủ tục thay đổi cũng như hồ sơ cụ thể của vấn đề này.

Tuy nhiên, đến Nghị định 01/2021/NĐ-CP cụ thể là tại khoản 1 Điều 90 Nghị định này, thời hạn để chủ hộ kinh doanh phải thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là 10 ngày kể từ ngày hộ kinh doanh cá thế đó có thay đổi về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đưa ra các hồ sơ, giấy tờ sau đây:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh

- Thông báo thay đổi chủ hộ gia đình (chủ hộ kinh doanh cũ và mới đều phải ký vào Thông báo này hoặc nếu thay đổi do thừa kế thì chủ hộ mới ký).

- Hợp đồng mua bán hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán (nếu bán hộ kinh doanh) hoặc hợp đồng tặng cho (nếu tặng cho hộ kinh doanh) hoặc Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (nếu thay đổi chủ hộ do thừa kế).

- Biên bản họp thành viên hộ gia đình về vấn đề này (bản sao).

- Văn bản uỷ quyền (nếu có).

Thay đổi nội dung trụ sở khi chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh (chủ hộ ký).

- Biên bản họp thành viên hộ gia đình (bản sao - nếu hộ kinh doanh có các thành viên khác).

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân chủ hộ, thành viên hộ gia đình (nếu có) gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận cư trú (nếu có) ...

Các trường hợp khác

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (chủ hộ kinh doanh ký).

- Biên bản họp thành viên hộ gia đình về vấn đề này (bản sao và nếu có các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh).

Lưu ý: Nếu chủ hộ kinh doanh không tự mình trực tiếp nộp hồ sơ được thì phải lập văn bản uỷ quyền. Trong đó, khi nộp văn bản uỷ quyền cần phải nộp kèm theo giấy tờ nhân thân của người được uỷ quyền gồm Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn (bản sao).

Theo luatvienam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.247.944
Truy cập hiện tại 1.121