Tìm kiếm tin tức
Thêm 4 ngành nghề được ưu đãi đầu tư
Ngày cập nhật 01/05/2020
Ảnh minh họa

Nghị định 37/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5/2020 đã bổ sung vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP về các hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 
 
 
 
Theo đó, 04 ngành nghề được bổ sung mới bao gồm:
 
- Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 
- Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 
- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 
- Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
Tập tin đính kèm:
Theo luatvietnam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.428.764
Truy cập hiện tại 252