Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Để chủ động, tích cực thực hiện quyền bầu cử của mình, người dân cần ghi nhớ ngày bầu cử Quốc hội khóa XV, và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, và cách thức bỏ phiếu sao cho hợp lệ.        
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo: thực hiện cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày và cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 14 ngày đối với công dân khi đến hoặc trở về Thừa Thiên Huế từ các điểm có dịch theo danh sách...
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 03/NQ-UBBC ngày 27/4/2021 của Ủy ban bầu cử xã Vinh Hưng).    
Các câu hỏi: Công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài trở về Việt Nam có được ghi tên vào danh sách cử tri không? Những người nào được gọi là cử tri? Trước đây, anh B tham gia một vụ ẩu đả, gây thương tích nên bị bắt, khi bị xét xử thì Tòa án kết án tù nhưng cho hưởng án treo. Vậy, anh B có...
Các câu hỏi: Những ai có thẩm quyền lập danh sách cử tri? Khi đã niêm yết danh sách cử tri, nếu kiểm tra thấy có sai sót thì công dân có quyền khiếu nại hay không? Những trường hợp nào cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả ba cấp?... Sau đây là phần giải đáp.
Các câu hỏi: Ban bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn gì? Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn gì? Người ứng cử có được làm thành viên của Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị mình ứng cử không? Việc lập danh sách cử tri cần tuân thủ những nguyên tắc nào?... Sau đây là phần trả lời.    
Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
Đề nghị cho biết cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân? Việc dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu dựa trên cơ sở nào? Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải bảo đảm các tiêu chí nào?...
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là bao nhiêu người?...
Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân? Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân là bao nhiêu năm? Quyền miễn trừ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra ngày nào? 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.688.116
Truy cập hiện tại 17