Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP XÃ VINH HƯNG
Ngày cập nhật 04/04/2023

Sáng ngày 04 tháng 04 năm 2023, tại xã Vinh Hưng, Đoàn kiểm tra đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập huyện Phú Lộc đã kiểm tra đánh giá xếp loại cộng đồng học tập xã Vinh Hưng năm 2022.

Đoàn kiểm tra do Đ/c Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng phòng Giáo dục huyện, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện – Phó Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện.

Đại diện xã Vinh Hưng có đồng chí Hoàng Xuân Sự, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch Hội khuyến học xã; các đồng chí trong ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Vinh Hưng.

Đoàn đã phân công các đồng chí thành viên trong đoàn. Kiểm tra từng tiêu chí từ tiêu chí 01 đến tiêu chí 15 sau khi kiểm tra hồ sơ, rà soát các tiêu chí và các minh chứng kèm theo đã thống nhất đánh giá cho điểm. Tổng điểm đánh giá cho các tiêu chí là 92/100 điểm, xếp loại Tốt.

Đoàn đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị đầy đủ nội dung sắp xếp các tiêu chí có khoa học và đặc biệt là sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền; Đảng ủy có nghị quyết, có chuyên đề, UBND có kế hoạch cụ thể; có ký cam kết phối hợp giữa các Ban ngành đoàn thể về công tác xây dựng gia đình học tập; xã hội học tập; “cộng đồng học tập”. Căn cứ vào kết quả kiểm tra đánh giá xếp loại đoàn đã kết luận cần phát huy, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập năm 2023 và những năm tiếp theo./.

 

Phan Ny
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.905.525
Truy cập hiện tại 224