Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Xã Vinh Hưng - Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu
Ngày cập nhật 03/03/2021
Ảnh minh họa

Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vinh Hưng nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị  bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Vinh Hưng.

 

Theo đó, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vinh Hưng nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vinh Hưng nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 25 (hai mươi lăm) đại biểu.

2. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vinh Hưng nhiệm kỳ 2021-2026 là 6 (sáu) đơn vị. Trong đó:

- Số đơn vị bầu 5 đại biểu: 03 đơn vị

- Số đơn vị bầu 4 đại biểu: 02 đơn vị

- Số đơn vị bầu 3 đại biểu: 00 đơn vị

- Số đơn vị bầu 2 đại biểu: 01 đơn vị

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vinh Hưng nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

STT

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu

1

Đơn vị bầu cử số 1: thôn Phụng Chánh 1

05

2

Đơn vị bầu cử số 2: thôn Phụng Chánh 2

05

3

Đơn vị bầu cử số 3: thôn Trung Hưng

04

4

Đơn vị bầu cử số 4: thôn Diêm Trường 2

04

5

Đơn vị bầu cử số 5: thôn Lương Viện

02

6

Đơn vị bầu cử số 6: thôn Diêm Trường 1

05

Tổng cộng

25

 

 

http://vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.905.182
Truy cập hiện tại 161