Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Xã Vinh Hưng - Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Ngày cập nhật 26/11/2020
Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 5098/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, ngày 20 tháng  11 năm 2020 UBND xã Vinh Hưng ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo xác định, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2021.

Yêu cầu tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện đúng quy trình và bộ công cụ quy định tại Thông tư số 17/2016, Thông tư số 14/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, có sự giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và của người dân, phản ảnh đúng thực trạng đời sống của nhân dân.

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo (đối với khu vực nông thôn)

Hộ nghèo: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiết hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

5 dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm: y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin.

10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Thời gian điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Phan Thành Ny
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.910.643
Truy cập hiện tại 105