Tìm kiếm tin tức
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Xã Vinh Hưng - Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Ngày cập nhật 09/07/2020
Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 2664/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Phú Lộc, ngày 19 tháng 6 năm 2020 UBND xã Vinh Hưng ban hành Kế hoạch số 387/KH-UBND tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

 

Mục đích của Kế hoạch: Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tri ân sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đối với người có công với cách mạng.

Các nội dung hoạt động bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công và thân nhân, truyền thống và ý nghĩa ngày Thương binh – Liệt sĩ; về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của xã hội, của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng.

 Huy động các nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách có công, tổ chức xây dựng kế hoạch vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” hoàn thành trước 15/7/2020. Tiếp tục rà soát hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công còn khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ khác.

Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công quy định tại Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác; tập trung rà soát, giải quyết căn bản dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng. Tiếp tục rà soát những trường hợp người có công và thân nhân người có công còn lại để đề nghị cấp trên có chính sách hỗ trợ vì gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người có công; kịp thời khắc phục các thiếu sót tồn tại, xử lý nghiêm các vi phạm, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Tổ chức thăm hỏi, chuyển quà của Chủ tịch Nước cho gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà cho người có công, gia đình người có công. Chỉnh trang, xây dựng, sửa chữa khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ; Chủ động làm sạch đẹp, trang nghiêm nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức viếng, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ.v.v...

https://vinhhung.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.908.512
Truy cập hiện tại 753