Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin dại ở động vật, quản lý chó nuôi
Ngày cập nhật 27/04/2020
Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện Phú Lộc về việc tiêm phòng vắc xin dại ở động vật, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020, ngày 18 tháng 3 năm 2020 UBND xã Vinh Hưng ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin dại ở động vật, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2020.

 

Mục tiêu của Kế hoạch: Tổ chức tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ cao, không để người bị mắc bệnh dại do chó, mèo cắn. Phấn đấu 100% chó, mèo được tiêm phòng vắc xin dại; được bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó; đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp chó không tiêm phòng; nghiêm cấm thả rong chó nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Theo đó, thời gian tiêm phòng được thực hiện từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020; tiêm đồng loạt cho đàn cho mèo trên địa bàn xã, sau đó hàng tháng triển khai tiêm phòng bổ sung.

Số lượng vắc xin tiêm phòng và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó: Tiêm phòng 100% số chó, mèo trong diện tiêm và 100% được bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó. UBND xã giao chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT

Thôn

Tổng đàn

Thời gian

tiêm phòng

Cán bộ tiêm phòng và phụ trách

1

Phụng Chánh 1

53

01-02/4/2020

Thú y – Trưởng thôn

2

Phụng Chánh 2

62

03-05/4/2020

Thú y – Trưởng thôn

3

Trung Hưng

21

06/4/2020

Thú y – Trưởng thôn

4

Diêm Trường 2

42

07-08/4/2020

Thú y – Trưởng thôn

5

Diêm Trường 1

67

09-12/4/2020

Thú y – Trưởng thôn

6

Lương Viện

16

13/4/2020

Thú y – Trưởng thôn

Tổ chức tiêm vét

 

14-15/4/2020

Thú y – Trưởng thôn

TỔNG CỘNG

261

 

 

 

Mức thu và phí tiêm phòng: Mức thu dịch vụ tiêm phòng theo quy định tại Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính về khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán Thú y và Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật với mức thu 40,000 đồng/01 con chó, mèo.

Chi tiết xem tại:

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Quang Sáng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.349.665
Truy cập hiện tại 20