Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.032.701
Truy cập hiện tại 403
HĐND xã Vinh Hưng - Kỳ họp lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 29/07/2022

Ngày 29/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Vinh Hưng tổ chức Kỳ họp HĐND lần thứ tư, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 

 

        Kỳ họp lần này, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp HĐND huyện lần thứ ba, khóa XII và nghe các báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp gồm báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng còn lại của năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng còn lại của năm 2022; báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021; báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua tờ trình về đề nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2023; các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban hội đồng nhân dân và thông báo về tình hình khối đại đoàn kết của UBMT TQVN xã.

     (Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã  báo cáo kết quả kỳ họp)

         Thời gian qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành năng động của  chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nên tình hình kinh tế được duy trì ổn định; có 09/13 tiêu chí đạt trên 50% như thu cân đối ngân sách đạt 68,8%, sản lượng lúa đạt 87,7%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đạt 97,9%,... Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như ảnh hưởng của thời tiết, môi trường gây khó khăn cho hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường còn hạn chế, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra,...

       Tại phiên họp này, đã tập trung thảo luận nội dung các báo cáo, các tờ trình, tìm giải pháp khắc phục những mặt khó khăn, hạn chế để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 đã đề ra; thảo luận dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp và thông qua các nghị quyết về đẩy mạnh các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2022, nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021...

       (Đồng chí Nguyễn Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình KTXH)

         Và đã đề ra nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, yêu cầu chính quyền địa phương cần vào cuộc tính cực hơn nữa; tập trung rà soát các khó khăn, hạn chế và tìm ra các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 đã đề ra. Cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ mang tính bền vững, tập trung huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã thông minh. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, các vi phạm về đất đai và rà soát, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và của quý vị đại biểu tham dự kỳ họp. HĐND xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật định.

 

Nguyễn Thị Thẻo - VPKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày